Styrelsen

Ordförande
Anna-Lena Hultman 0321-40228
eller 070-595 00 04
konkordia@konkordia.se

IF

Vice ordförande
Maj-Britt Johansson 0321-13066
M032113066@outlook.com

Sekreterare
Inga-Lisa Ahlstrand 073 – 024 20 40
ingalisa.ahlstrand@gmail.com

Kassör
Monica Hållander Öhnell 0321-30178
monica.ohnell@gmail.com

Ledamöter
Inga Josefsson, 070 – 2078683

Gun Olsson, 070 – 5460411
hulugumpebo@gmail.com

Suppleanter
Ingrid Linnarsson 0321 – 32450
humla@telia.com

Gunnar Åkeson, 070 – 5730403
gunnar.akeson@telia.com

Valberedningen
Roger Jarvid, 0321 – 15710
rjarvid@hotmail.com
Solvig Wigén, 070 223 94 64

Redaktionen
Maj-Britt Johansson
Roger Jarvid
Yvonne Henriksson
Mail till redaktionen:
M032113066@outlook.com
eller yh@telia.com