Träff för alla, i Marbäcks Hembygdsförening, med anknytning till Marbäck

Alla med anknytning till Marbäck inbjuds till Ulricehamnsbygdens Forskarklubb söndagen den 22 okt kl 14.

Gun Olsson och Anna-Lena Hultman berättar om gårds- släkt- och DNA-forskning och visar hur man söker i olika register.

Frågestund och kaffe.

Samåkning från Marbäcks Hembygdsförening, Bleckslageriet i Marbäck 13.30 till Konkordiahuset i Hössna.

Varmt välkomna!