Kategoriarkiv: Resurser i Konkordiahuset

Resurser i Konkordiahuset


Detta är något av allt det som man kan forska i, köpa och få hjälp med i Konkordiahuset:


Soldater i Kind
Ulricehamnsbygdens Forskarklubb har fått Ingvar Hallqvist i Dalstorps omfattande forskningsmaterial om soldater i Kind. Det är 36 pärmar med personakter och dokument för alla soldaterna, och finns för forskning i Konkordiahuset. Vi har kopierat allt och skapat 2×18 prämar för Kinds forskarklubb, tillgängliga även på biblioteken i Tranemo och Svenljunga.
Materialet finns också tillgängligt på CD eller USB.

Per-Olof Widtfjälls släktutredningar
…har skänkts till Konkordiahuset av Borås Släktforskare. Widtfjäll (1926-1998) var en professionell släktforskare som utförde släktutredningar på uppdrag. Materialet är mycket omfattade med flera hundra släktutredningar. Ett enkelt register finns, men en genomgång och indexering skulle behöva göras.
Frivilliga krafter är välkomna att höra av sig!

Ulricehamnsbygdens Knalleregister
…finns nu även i Konkordiahuset, 21 pärmar.
Kan fås på CD eller USB.

Lagfartsboken för Redvägs härad
…har skrivits ut och kan studeras på plats. Det är lagfarterna för alla fastigheter ca 1875-1933 med uppgifter om säljare och köpare, delningar och sammanslagningar. Tillgång finns även till Fastighetsboken 1933-1980.

Kurt Anderssons emigrantregister
…med återfunna emigranter från Älvsborgs- och Skaraborgs län.

Uppbudsregister Redväg
…finns nu som skannade sidor på CD.

Dombok från Ås härad
…för åren 1644-1860, 104 566 poster.
Finns att köpa hos Ulricehamnsbygdens forskarklubb DVD, pris 200:-

Skanningshjälp
Har du gamla fotografier i album och lådor som du vill dela med dig av till andra släktingar? I Konkordiahuset kan du få hjälp med skanning och bränning av CD-skivor. Hör i så fall av dig omgående för snart kan det vara för sent.

Forskarhjälp som vanligt tisdagar 16.00 – 19.00
Du kan också boka annan tid.

Hembygdslitteratur och mycket annat finns också!