KURSER samt hjälp med DNA

Följande kurser inför våren 2018

Det sitter i väggarna
kurs 5 gånger
OBS ! Flyttad till måndagen den 19 feb kl 18. 00
i Konkordiahuset
Bra datavana krävs.
Anmälan till Vuxenskolan tel 0321-12 474
**************
Nybörjarkurs släktforskning
startar 20 feb kl 18.30
Ledare Anna-Lena Hultman
Viss datavana krävs
Anmälan till Vuxenskolan tel 0321-12 474
**************
DISGEN för nybörjare
Lägg in din släktforskning på data
Start den 26 mars kl 18.00
Viss datavana krävs.
Anmälan till Vuxenskolan tel 0321-12 474

******************

DNA-topsning
För dig som vill ha hjälp med DNA-topsning.
Kontakta Anna-Lena Hultman och boka en tid.
Tel 0321-40228

 

Det sitter i väggarna!

Lär dig hitta din gårds och släkts historia i arkiven.

5 tillfällen.
Ledare: Anna-Lena Hultman
Start: Månd 22 januari 2018 kl 18.00-20.30
Plats: Konkordiahuset, Hössna
Viss datavana krävs.

Förfrågningar tel 0321-40228
Anmälan: Vuxenskolan tel 0771 – 50 20 20

VÄLKOMNA!

 

*****************

Kursplan

1. Vad vet du själv om din fastighet. Finns det ett gårdsarkiv? Hur får man aktuell information från lantmäteriet? Vad finns skrivet om din fastighet i böcker och på nätet.
2. Ta fram ägarlängd via SVAR (Riksarkivets hemsida). Börja med kyrkböcker och folkräkningar.
3. Lagfarter och inteckningsprotokoll som bara finns på landsarkivet. Mantalslängder.
4. Kartor och skiftesprotokoll
5. Fotografier och brevsamlingar

 

Emigrantforska på nätet

I maj 2017 utgavs en ny handbok ( nr 15 ) av Sveriges Släktforskarförbund : ”Emigrantforska på nätet”
av Ted Rosvall och Anna Lena Hultman.

 

EMIGRANTFORSKA PÅ NÄTET tar upp de många spännande och användbara resurser, som numera finns tillgängliga via Internet. Boken går inte igenom självklara saker, som hur man forskar i svenska kyrkoböcker, utan fokuserar i stället på de på många sätt revolutionerande källorna, databaserna och sökvägarna du finner på Nätet.

Denna handbok vill vara en manual för hur du närmar dig alla dessa möjligheter, hur du söker och hur du tolkar de uppgifter du får fram. Ambitionen har inte varit att sammanställa en heltäckande katalog över alla för emigrantforskning tillgängliga resurser, utan hoppas i stället att få vara en inspirerande guide inför dina egna upptäcktsfärder, med många god råd och tips längs vägen.

Boken koncentrerar sig på den stora utvandringen till USA och Canada, eftersom den var så oändligt mycket större än all annan emigration från vårt land. Roligt vore om det i dess efterföljd också kunde komma vägledningar till hur man hittar dem av sina släktingar, som utvandrat till våra Nordiska grannländer, till Tyskland, Baltikum, Ryssland, Sydamerika, Sydafrika och Australien.

Jämfört med den gamla boken ”Emigrantforskning” är ungefär halva materialet nyskrivet, med nya fräscha illustrationer, skärmdumpar och sökmenyer.

Det har också tillkommit helt nya kapitel, som t.ex. Adressregister, Släktträd på Internet och Nya amerikasläktingar via DNA. Boken avslutas med ett bonuskapitel, som fått rubriken ”Emigrantöden – Forskningsberättelser från Fältet”, med ett antal praktikfall, där en rad olika källor använts för att komma vidare med de försvunna emigranterna.

Boken är på svenska (och en smula engelska), men innehållet är universellt. Det går naturligtvis  lika bra att söka efter försvunna emigranter från Danmark, Norge, Finland och Island, eller från i princip vilket land som helst. Tekniken och databaserna är desamma.

”Emigrantforska på nätet” finns att köpa HÄR.

 

Resurser i Konkordiahuset


Detta är något av allt det som man kan forska i, köpa och få hjälp med i Konkordiahuset:


Soldater i Kind
Ulricehamnsbygdens Forskarklubb har fått Ingvar Hallqvist i Dalstorps omfattande forskningsmaterial om soldater i Kind. Det är 36 pärmar med personakter och dokument för alla soldaterna, och finns för forskning i Konkordiahuset. Vi har kopierat allt och skapat 2×18 prämar för Kinds forskarklubb, tillgängliga även på biblioteken i Tranemo och Svenljunga.
Materialet finns också tillgängligt på CD eller USB.

Per-Olof Widtfjälls släktutredningar
…har skänkts till Konkordiahuset av Borås Släktforskare. Widtfjäll (1926-1998) var en professionell släktforskare som utförde släktutredningar på uppdrag. Materialet är mycket omfattade med flera hundra släktutredningar. Ett enkelt register finns, men en genomgång och indexering skulle behöva göras.
Frivilliga krafter är välkomna att höra av sig!

Ulricehamnsbygdens Knalleregister
…finns nu även i Konkordiahuset, 21 pärmar.
Kan fås på CD eller USB.

Lagfartsboken för Redvägs härad
…har skrivits ut och kan studeras på plats. Det är lagfarterna för alla fastigheter ca 1875-1933 med uppgifter om säljare och köpare, delningar och sammanslagningar. Tillgång finns även till Fastighetsboken 1933-1980.

Kurt Anderssons emigrantregister
…med återfunna emigranter från Älvsborgs- och Skaraborgs län.

Uppbudsregister Redväg
…finns nu som skannade sidor på CD.

Dombok från Ås härad
…för åren 1644-1860, 104 566 poster.
Finns att köpa hos Ulricehamnsbygdens forskarklubb DVD, pris 200:-

Skanningshjälp
Har du gamla fotografier i album och lådor som du vill dela med dig av till andra släktingar? I Konkordiahuset kan du få hjälp med skanning och bränning av CD-skivor. Hör i så fall av dig omgående för snart kan det vara för sent.

Forskarhjälp som vanligt tisdagar 16.00 – 19.00
Du kan också boka annan tid.

Hembygdslitteratur och mycket annat finns också!