Släktforskning för Nybörjare

Start måndagen 10 februari kl. 15.00-17.30 i Konkordiahuset, Hössna
Kursledare är Gun Olsson. Anmälan till Vuxenskolan johanna.good@sv.se
eller tel 0771-50 20 20.
Välkomna!