Gökotta 22 maj 2016

Forskarklubben har Gökotta den 22 maj kl. 9.00.
Vi träffas i Olofstorp, Fänneslunda.

Marie Arturén, Jan Fransson & Yngve Boring kommer att guida oss runt i Olofstorp.
Medtag fika!
Olofstorp ligger i Fänneslunda socken åtta kilometer norr om R40 mellan Borås och Ulricehamn.

VÄLKOMNA!

Detta är en del av den text som finns på Olofstorps websida:

”Olofstorp uppfördes som ett nybygge under tidig medeltid (kanske ca 1000-1200-talen) av en man med namnet Olof.
Gårdens siste bonde hette Johan Andersson. Han flyttade härifrån 1896 med sin familj. Husen revs och med tiden planterades åker, äng och hage igen med gran. Nu efter upprepade röjningar och gallringar i skogen börjar spåren efter människorna åter bli synliga….
”Här på Olofstorp kan du uppleva både natur och kultur – den tysta skogen, rekreation och friluftsliv, kulturhistoria och spår efter folk från förr. Bland mycket annat ser vi husgrunder, förhistoriska gravar, kolbottnar, gränsstenar, hägnadsfundament, övergivna åkrar, ängar, hagar, svedjor och betesmarker…”

 

sven och kersti

Jord och ljus

Och är den sann, religionens lära:
äro vi barn av samma fadershus,
vi stämplas det som kätterskt att begära
åt alla samma rätt till jord och ljus?

Så sant ett liv sitt ursprung har av jorden,
det korades med rätt till jordearv.
Ej dukade naturen rika borden
för få, till njutning, nej, till allas tarv.

Ej på naturens bud, med börd och pengar,
gavs härskarrätten över sjö och strand.
Den tillhör alla unga, raska drängar,
som längta efter jord med hug och hand.

Se, lärdomstemplet öppnas blott för rika,
i mörkrets schakt de gå, som draga lass,
då – med var livsnerv efter ljuset fika
är arvsrätten till ljusets Paranass´.

Men kommer tid, då utav väld och funder
ej varder kränkt naturens helga rätt;
ja då, först då, skall uti jordens lunder
stå upp en fri, en lycklig män´skoätt.

Karl Nilsson (ur diktsamlingen Offermynt 1912)

karlnilsson-u2629